Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på Waran

Publicerat 2021-05-28

Uppdatering 2021-06-18: Waran tabletter finns att tillgå.

Waran (warfarin 2,5 mg) tabletter är slut hos grossist, men kan finnas kvar i lager ute på apoteken. Produkten beräknas återkomma i mitten av juni.

Warfarin Orion (warfarin 2,5 mg) finns att tillgå. Waran och Warfarin Orion är inte utbytbara på apotek, så det behövs ett nytt recept vid behov av byte. Ytterligare åtgärder, som till exempel tätare provtagning, är inte nödvändigt.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Källa

  1. Läkemedelsverket. Tillfällig brist på läkemedlet Waran. Nyhet 2021-06-02
Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/