Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Byte till adalimumab-biosimilar för barn

Publicerat 2021-06-18

Region Stockholms läkemedelskommitté och kommitténs barnnätverk rekommenderar att samtliga barn som behandlas med Humira sätts över till adalimumab-biosimilaren Amgevita innan den 1 oktober 2021.

Barn som leker.

Från och med den 1 oktober 2021 kommer trepartssavtalet för TNF-hämmare att upphöra och därmed gäller de officiella listpriserna. Det kommer att innebära stora prisskillnader mellan originalpreparaten och biosimilarer.

Patientens upplevelse av injektionen beror både på beredningen, spetsen som injektionen ges med men också av sjukvårdspersonalens omhändertagande, noceboeffekt.

Citratfri beredning

Originalpreparatet Humira är en citratfri beredning som ges med en penna med tunn spets. Flera av adalimumab-biosimilarerna innehåller hjälpämnet citrat och många barn upplever att det svider vid injektion. Citratfria biosimilarer som finns att tillgå är Amgevita och Hulio.

Det finns klinisk erfarenhet av Amgevita på barn från flera regioner till exempel Kalmar, Jämtland-Härjedalen, Skåne, Västernorrland men även Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust Hospital Liverpool, Storbritannien.

Amgevita finns idag i flera styrkor, även 20 mg som ges till barn under 30 kg. Dock enbart i spruta. Amgevita 40 mg finns som penna. Patienter önskar i stor utsträckning penna, vilket underlättar administrering. Amgevitas penna har en annan konstruktion än Humiras.

Flera regioner beskriver patienter som byter tillbaka från Amgevita till Humira på grund av pennans utformning och då volymen injicerat läkemedel är mindre med Humira. Flera regioner beskriver betydelsen av att noga informera vårdpersonal för att bytet ska upplevas så positivt som möjligt hos patienten.

Rekommendation

Region Stockholms läkemedelskommitté och kommitténs barnnätverk rekommenderar byte för alla barn från Humira till Amgevita.

Adalimumab används för öppenvårds-, reuma och gastropatienter; plackpsoriasis, crohns sjukdom, uveit, ulcerös colit, juvenil artrit med mera.

Aktuella läkemedelspriser finns i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets prisdatabas.

Region Stockholms läkemedelskommitté och kommitténs barnnätverk

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad