Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Driftavbrott på grund av flytt till nationella läkemedelslistan

Publicerat 2021-11-24

Lördag den 27 november klockan 20.00 till söndag den 28 november klockan 11.00 är det driftavbrott i de nationella tjänsterna receptregistret och läkemedelsförteckningen. Under den tiden måste reservrutiner användas.

Avklippt datorkabel.

På grund av överföring av de nationella tjänsterna receptregistret och läkemedelsförteckningen till det nya registret Nationell läkemedelslista, NLL, blir det ett planerat driftavbrott 27–28 november.

Under driftstoppet går det inte att komma åt följande av E-hälsomyndighetens tjänster:

  • E-recepttjänsten
  • Förskrivningskollen
  • Läkemedelskollen
  • KLAS
  • Min förskrivning
  • Information om uthämtade läkemedel via Pascal och NPÖ.

  Recept

  Så påverkas vårdverksamheten av servicefönstret:

  • I TakeCare kommer möjligheten att förskriva e-recept finnas kvar även under avbrottet. Förskrivningarna lagras i en temporär teknisk lösning och förs över till Nationell läkemedelslista när arbetet är klart.
  • Recept skickade under servicefönstret kommer att ha status ”Skickad” i fliken Receptförskrivning/Tidigare recept i Läkemedelsjournalen. Efter servicefönstret när E-hälsomyndigheten återigen kan ta emot förskrivningarna kommer recepten få status ”Mottagen”.
  • Patienter som fått e-recept utfärdade före servicefönstret kan inte hämta ut medicin på apotek under pågående servicefönster.
  • Slutenvårdsdos via TakeCare fungerar som vanligt under servicefönstret.
  • Det finns ingen åtkomst till Läkemedelsförteckningen i Nationell patientöversikt, Förskrivningskollen eller Pascal under servicefönstret och därmed ingen åtkomst till förskrivningar utfärdade av andra förskrivare.
  • Högkostnadsskyddet för läkemedel fungerar inte under servicefönstret.
  • Förskrivare kan eventuellt bli kontaktade av apotek Scheele, under pågående servicefönster, för att godkänna nödexpediering av tidigare förskrivet e-recept. Observera att nödexpediering endast ska ske om bedömningen är att det inte kan vänta till söndagen.

  Pascal

  Under driftavbrottet finns ingen åtkomst till läkemedelstjänsten Pascal och då behöver reservrutiner tillämpas.

  • E-recept som skickas elektroniskt från TakeCare eller Cosmic (avseende helförpackningar) kommer inte att bli synliga som förskrivningar i Pascal förrän efter servicefönstrets slut.
  • Inga nya förskrivningar eller ändringar i Pascal av dosdispenserade läkemedel kommer att kunna göras förrän efter servicefönstrets slut.
  • För att eventuella ändringar i TakeCare eller Cosmic ska överföras till Pascal måste de läggas in manuellt i Pascal i efterhand av patientens ordinarie läkare/läkarorganisation.
  • Ansvarig läkare för patienter med dosläkemedel måste omedelbart uppdatera förskrivning av helförpackningar och göra akutbeställningar av dosdispenserade läkemedel i Pascal när servicefönstret är slut.
  • Innan patienten lämnar sjukvården behöver eventuella ändringar i ordinationer göras, i TakeCare eller Cosmic, och en uppdaterad utskriven läkemedelslista skickas med patienten.

  Obs! Sedan tidigare och fortsatt gäller att ändringar som görs i TakeCares läkemedelslista utan att e-recept skickas inte förs över till Pascal. Ändringarna måste göras i båda systemen.

  Elin Jerremalm

  Källa

  1. Vårdgivarguiden. Reservrutiner under driftavbrott för införande av NLL. Nyhet 2021-11-22
  2. Vårdgivarguiden. Reservrutiner under driftavbrott för öppenvårdsdospatienter. Nyhet 2021-11-11
  3. E-hälsa Region Stockholm. Nationell läkemedelslista, NLL, 27 november 2021
  4. E-hälsomyndigheten. Allt om Nationella läkemedelslistan

  Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

  Senast ändrad