Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EMA utreder nomegestrol

Publicerat 2021-10-06

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder risken för meningeom hos patienter som tar läkemedel som innehåller nomegestrol eller klormadinon. I Sverige finns ett p-piller med nomegestrol, Zoely.

Olika blister med p-piller.

– Meningeom är godartade tumörer som ofta utrycker receptorer för steroidhormoner såsom progesteron. Att även syntetiskt framställt progesteron, så kallade gestagener, bidrar till tillväxt av meningeom är känt sedan tidigare. Meningeom är mycket ovanligt även hos kvinnor som behandlar med nomegestrol. I nuläget finns ingen anledning att avsluta pågående behandling med nomegestrol utan vi inväntar resultatet av EMA:s granskning, säger Sebastian Brusell Gidlöf, gynekolog och ordförande i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning.

Granskningen görs efter att två franska epidemiologiska studier pekat på att risken för meningeom hos kvinnor som tar nomegestrol eller klormadinon ökar med ökad dos och längre behandlingstid. Fall av meningeom finns rapporterade sedan tidigare och det finns redan varningar i produktinformationen för några av läkemedlen, inklusive Zoely.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. EMA startar granskning av risk för meningeom med hormonläkemedel. Nyhet 2021-10-05

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad