Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytromycin enterokapslar har utgått

Publicerat 2021-11-24

Uppdatering 2022-05-19: Abboticin 250 mg 30 tabletter, 40 tabletter respektive 100 tabletter i norsk förpackning, finns att tillgå. Dispensen är beviljad av Läkemedelverket och gäller till 2023-03-31.

Abboticin 250 mg, 100 tabletter, finns i form av Erythrocine 250 mg tabletter, nederländsk förpackning. Dispensen är beviljad av Läkemedelverket och gäller till 2022-05-30.

Svenska förpackningar av Abboticin tabletter 250 mg beräknas komma i mars 2023.

Ery-Max, 250 mg erytromycin enterokapsel, har slutat att tillhandahållas på den svenska marknaden. Abboticin, 250 mg erytromycin tablett, beräknas finnas tillgänglig i mars 2022.

Abboticin, erytromycin 250 mg tablett, är en ny godkänd produkt men finns ännu inte tillgänglig på den svenska marknaden. Absorptionen av tabletten Abboticin är lägre än för kapselberedningen Ery-Max, varför dosering av tabletten blir högre. Doseringen av Abboticin tablett är 30–50 mg/kg upp till fulldos för vuxna, vilken är 2 gram per dag fördelat på 2–4 doser.

Tills tablett Abboticin blir tillgänglig på den svenska marknaden kan oral suspension erytromycin användas som ersättning för enterokapsel erytromycin. Absorptionen av oral suspension är lägre än för kapselberedningen varför doseringen av suspensionen blir högre.

Dosering av Ery‐Max, 100 mg/ml erytromycin granulat till oral suspension:

  • Till vuxna (vikt >40 kg): 5 ml x 4, alternativt 10 ml x 2, i sju dagar.
  • Till barn (<40 kg): 10 mg/kg x 4, alternativt 20 mg/kg x 2 i sju dagar.

Erytomycin rekommenderas bland annat vid akut mediaotit hos barn och vuxna med typ 1-allergi samt vid akut pneumoni hos barn vid pc-allergi eller misstanke om mykoplasmainfektion.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Tabletter och kapslar.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »