Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Färre läkemedels- och narkotika­förgiftningar förra året

Publicerat 2021-11-29

År 2020 avled 822 personer av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, 8 procent färre än året innan. Framför allt minskade suicid hos kvinnor.

Antal dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning, fördelat på kön och avsikt, 2012-2020

Av de 822 dödsfallen förra året var hälften, 415, olycksfallsförgiftningar (överdoser) och det drabbade företrädelsevis män. Antalet suicidfall var 234, se ovanståede figur.

Under perioden 2012–2020 var de tre vanligaste substanserna från dödsorsaksintygen metadon, zopiklon och buprenorfin (se tabell nedan). Bland olycksfallsförgiftningar var olika opioider vanligt förekommande. Bland suicid dominerarde sömn- och lugnande medel men även paracetamol och insulin var relativt vanliga. I cirka hälften av dödsfallen finns fler än en substans med på dödsorsaksintygen och i knappt 30 procent tre eller flera substanser.

Zopiklon utgick från psykiatriavsnittet i Kloka listan 2020 på grund av begränsad effekt och risk för biverkningar.

En mycket stor andel av de som avlidit hade någon psykiatrisk diagnos.

De 20 vanligaste substanserna från dödsorsaksintygen, fördelat på kön, 2012–2020.

De 40 vanligaste substanserna från dödsorsaksintygen, fördelat på kön, 2012-2020

Elin Jerremalm

Källa

  1. Socialstyrelsen. Minskning av narkotika- och läkemedelsrelaterade dödsfall förra året. Nyhet 2021-11-25

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad