Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fler melatoninprodukter inom förmån med begränsning

Fler melatoninprodukter inom förmån med begränsning

Publicerat 2021-05-24

TLV har beslutat att Mellozzan ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där andra åtgärder har varit otillräckliga. Sedan tidigare ingår Melatonin AGB i läkemedelsförmånen med samma begränsning. Melatonin AGB gick den 1 mars över från att vara lagerberedning till att bli ett registrerat läkemedel.

Det finns receptfritt melatonin (Melatan) i förpackning med tio tabletter (3 mg) och andra melatoninprodukter utanför förmånen enligt tabellen. Utöver detta finns det inom förmånen extemporeprodukter med oral lösning 1 mg/ml från Unimedic och APL.

Melatoninprodukter och priser.

Elin Jerremalm

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Mellozzan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Nyhet 2021-05-21
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd. Nyhet 2021-03-26
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Frågor och svar om Melatonin AGB 2021-03-26
  4. Läkemedelsverket. Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras. Nyhet 2021-02-24

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Samverkansreglerna.

Senast ändrad