Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler melatoninprodukter inom förmån med begränsning

Publicerat 2021-05-24

Uppdatering 2021-08-27: Oral lösning Melatonin Orifarm, Mellaras och Melatonin Unimedic Pharma ingår i högkostnads­skyddet för barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.


De orala lösningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic finns som lager­beredningar och ingår i högkostnadsskyddet, men kommer att försvinna från och med 14 september 2021.

TLV har beslutat att Mellozzan ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där andra åtgärder har varit otillräckliga. Sedan tidigare ingår Melatonin AGB i läkemedelsförmånen med samma begränsning. Melatonin AGB gick den 1 mars över från att vara lagerberedning till att bli ett registrerat läkemedel.

Det finns receptfritt melatonin (Melatan) i förpackning med tio tabletter (3 mg) och andra melatoninprodukter utanför förmånen enligt tabellen. Utöver detta finns det inom förmånen oral lösning 1 mg/ml från Unimedic.

Melatoninprodukter och priser.

Elin Jerremalm

  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Frågor och svar om melatonin i högkostnadsskyddet 2021-06-18
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Mellozzan ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Nyhet 2021-05-21
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd. Nyhet 2021-03-26
  4. Läkemedelsverket. Lagerberedningen Melatonin AGB avregistreras. Nyhet 2021-02-24

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad