Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glibenklamid utgår under våren 

Publicerat 2021-02-15

Uppdatering 2021-09-15: Endast licensalternativ finns nu att tillgå.

Daonil och Glibenklamid Recip kommer att utgå. Överväg byte av behandling redan nu. 

Glibenklamid Recip tablett 1,75 mg glibenklamid, tillhandahålls inte längre.

Glibenklamid Recip och Daonil tablett 3,5 mg glibenklamid kommer att utgå under våren/sommaren.

Patienter som behandlas med glibenklamid rekommenderas därför byta behandling till andra blodsockersänkande läkemedel redan nu. För alternativ se Kloka listan 2021 och Viss.nu (Diabetes hos vuxna).

Licensläkemedel glibenklamid

Namn: Glib-ratiopharm S 1,75 mg Tabletten

Läkemedelsform: 120 stycken tabletter

Tillståndsinnehavare: Ratiopharm GmbH, Tyskland

Pris: cirka 600 kr

Ledtid: 3–7 arbetsdagar

Varunummer: Skapas när giltig licens finns.


Namn: Glib-ratiopharm S 3,5 mg Tabletten

Läkemedelsform: 120 stycken tabletter

Tillståndsinnehavare: Ratiopharm GmbH, Tyskland

Pris: cirka 625 kr

Ledtid: 3–7 arbetsdagar

Varunummer: Skapas när giltig licens finns.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/