Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inget nytt i forskarupprop om paracetamol till gravida

Publicerat 2021-09-27

Med anledning av ett medieuppmärksammat upprop från en internationell grupp forskare om att paracetamol kan öka risken för fosterskador, vill vi understryka att det inte finns några tendenser till ökad risk för missbildningar bland de mer än 100 000 exponerade barnen i det svenska Medicinska födelseregistret. Den koppling mellan paracetamol och neuropsykiatriska problem hos barn som setts i vissa studier, beror sannolikt på andra faktorer än paracetamol. Rekommendationen att paracetamol kan användas under graviditet kvarstår därmed. Vid behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.

I uppropet har forskarna gått igenom de studier som finns inom området, och efterfrågar nu ytterligare utvärderingar av myndigheterna av paracetamols säkerhet under graviditet [1]. Det är alltså redan kända data som presenteras.

Forskarna konstaterar att det finns belägg för att en koppling finns mellan ADHD och andra neuropsykiatriska problem hos barnen, och användning av paracetamol under graviditeten. Som vi tidigare har poängterat, är det dock troligt att dessa fynd beror på störfaktorer som man inte har lyckats justera för i studierna. Kvinnor som använder mycket värktabletter under graviditeten röker till exempel oftare och använder i högre utsträckning andra läkemedel. Det är möjligt att det även finns en högre grad av genetiska faktorer för neuropsykiatriska diagnoser bland kvinnor som använder mycket smärtstillande.

I uppropet tar forskarna även upp att en påverkan på könsutvecklingen hos manliga foster har setts i vissa undersökningar. Det finns dock inga som helst tecken till detta i det stora material som finns i det svenska medicinska födelseregistret.

Vi bedömer därför att paracetamol är ett säkert läkemedel att använda under graviditeten. Som alltid när det gäller medicinering bland gravida, ska behandling inte ske i onödan eller under längre tid än nödvändigt. Det är viktigt att påpeka att hög feber och infektion i sig kan påverka fostret negativt. Om längre tids behandling med paracetamol behövs, ska läkare kontaktas för råd.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Katarina Wide
Birger Winbladh
Patrik Dreher Sköld
Karin Källén

Källa

  1. Bauer AZ, Swan SH, Kriebel D, Liew Z, Taylor HS, Bornehag C-G, Andrade AM, Olsen J, Jensen RH, Mitchell RT, Skakkebaek NE, Jégou B, Kristensen DM. Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action. Nature Reviews Endocrinology. Sep 21, 2021

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Bäbis som sover.

Senast ändrad