Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed fosterpåverkan och amning finns nu på apoteken

Publicerat 2021-09-16

Farmaceuter på öppenvårdsapoteken har sedan den 1 september tillgång till kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning i expertstödssystemet EES. Det är ett stort framsteg att sjukvården och apoteken nu använder samma information i sin rådgivning till gravida och ammande kvinnor.

Bedömningar av läkemedels fosterpåverkan och eventuella effekter på barnen när gravida och ammande kvinnor medicinerar, varierar ofta mellan olika informationskällor. Bland annat kan informationen i Fass och bipacksedlar vara olika mellan olika tillverkare av samma läkemedelssubstans. Det är även vanligt med osakliga larmrapporter i medierna om hur läkemedel kan påverka fostret. Det kan orsaka onödig oro och i värsta fall att den gravida kvinnan avbryter viktig behandling.

För att förbättra tillgången till adekvat information vid rådgivning på apoteken har E-hälsomyndigheten nu lanserat de två kunskapsstöden i EES, det elektroniska expertstödssystem som används vid receptexpediering på apotek. Lanseringen är ett samarbete mellan E-hälsomyndigheten och enheten Kunskapstjänster läkemedel på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som förvaltar kunskapsstöden. Att apotekspersonalen nu enklare har tillgång till samma information som vården, ska underlätta konsekvent rådgivning.

Om kunskapsstöden

Region Stockholm tillhandahåller sedan många år Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden är uppskattade verktyg i det kliniska arbetet, och används särskilt av barnmorskor, gynekologer, barnläkare och barnsjuksköterskor i hela landet. Även allmänheten söker allt oftare i informationen på webbplatsen.

Bedömningarna i Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning är kommersiellt obundna och evidensbaserade samt utgår från de ingående substanserna. Därmed undviks problemet med olika information beroende på tillverkare.

Medicinskt ansvarig för innehållet i Janusmed amning är klinisk farmakologi, vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. För informationen i Janusmed fosterpåverkan ansvarar en grupp experter inom reproduktionsepidemiologi, pediatrik och farmaci.

Ulrika Nörby
Linnéa Karlsson Lind
Patrik Dreher Sköld
Enheten Kunskapstjänster läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Källa

  1. E-hälsomyndigheten. Nu blir läkemedelsanvändningen bättre för gravida och ammande kvinnor. Nyhet 2021-09-09
Bäbis som sover.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad