Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel mot högt blodtryck toppar

Publicerat 2021-04-16

Blodtryckssänkande läkemedel, smärtstillande medel och antibiotika var de läkemedelsgrupper som flest hämtade ut, enligt Socialstyrelsens rapport – Statistik om läkemedel 2020.

Blandade tabletter och kapslar i olika färger

Under förra året hämtade 65 procent av invånarna i Sverige någon gång ut ett läkemedel på recept. För kvinnor var andelen 73 procent och för män 57 procent.

Totalt hämtade fler än 2,1 miljoner personer ut läkemedel mot högt blodtryck i Sverige. Generellt använder kvinnor mer läkemedel än män, men för medel mot högt blodtryck är det tämligen lika, drygt 200 patienter per 1 000 invånare.

Över en miljon kvinnor hämtade någon gång ut smärtstillande läkemedel (M01A, N02B) jämfört med knappt 700 000 män. Det var vanligare att kvinnor i åldersgruppen 35–79 år med lägre utbildningsnivå (högst grundskoleexamen) hämtade ut smärtstillande läkemedel, 25 procent jämfört med 14 procent för dem med eftergymnasial utbildning. För män var motsvarande siffror 15 procent jämfört med 10 procent. Många läkemedel i denna läkemedelsgrupp kan köpas receptfritt.

Kraftig minskning av antibiotika

Förskrivningen av antibiotika har minskat under flera år men minskningen var mycket större under 2020. Andelen patienter som hämtade ut antibiotika minskade med 18 procent mellan 2019 och 2020. För barn var minskningen ännu större, 34 procent.

Enligt Socialstyrelsen beror minskningen sannolikt på färre infektioner, till följd av den fysiska distansering och förbättrade handhygien som rått under förra året. Minskat antal besök på vårdcentral kan också ha bidragit. Totalt var det knappt en och en halv miljon personer som minst en gång hämtade ut ett recept på antibiotika.

Antidepressiva ökade

Användningen av antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Från år 2006 till år 2020 har antal kvinnor per tusen invånare som hämtar ut ett antidepressivt läkemedel ökat med 28 procent. För män är motsvarande siffra 34 procent. Det var knappt 700 000 kvinnor och 400 000 män som minst en gång hämtade ut antidepressivt läkemedel under förra året. Äldre över 75 år stod för den största användningen av antidepressiva läkemedel.

Allergimedel är också en av de stora läkemedelsgrupperna i befolkningen och där syntes en liten minskning av uthämtade recept förra året jämfört med 2019. För män minskade antalet patienter per tusen invånare från 99,7 till 97 och för kvinnor från 137,8 till 135,2. Dessa läkemedel säljs också receptfritt.

För barn fortsatte förskrivningen av mjukgörande medel att öka. Sedan 2016, då läkemedel blev kostnadsfria för barn under 18 år, har andelen barn som hämtar ut mjukgörande medel ökat med 44 procent.

Om statistiken

Statistiken visar antal personer som minst en gång under ett år hämtat ut aktuellt läkemedel på apotek mot recept. Detta innebär att statistiken inte innefattar receptfri försäljning eller läkemedel som distribueras via institutioner med eget läkemedelsförråd till exempel sjukhus.

Den totala läkemedelskostnaden (AUP) för recept (inklusive dosdispenserade läkemedel), rekvisition och receptfritt var drygt 52 miljoner kronor förra året. Läkemedel på recept stod för knappt 37 miljoner kronor.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad