Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedels­utsläpp från sjukhus hot mot miljön

Publicerat 2021-08-16

Den största mängden läkemedelsrester i vår vattenmiljö kommer från användning i öppenvården, men läkemedelsrester från sjukhus uppmärksammas nu i en rapport och en artikel. Antibiotika och risk för ökad resistens är särskilt problematiskt.

Vatten som forsar ur et rör.

Health Care Without Harm, HCWH, är ett ideellt nätverk av bland annat europeiska sjukhus och vårdgivare, sjukvårdssystem och miljö- och hälsoorganisationer. I den nya rapporten fokuserar de på läkemedel som kommer ut vid användning på sjukhus med risk för miljöpåverkan och ekologisk påverkan. I rapporten redovisas olika sjukhusprojekt för rening av läkemedelsrester.

Vid användning kommer läkemedelsrester ut i vattenmiljön med urin och feces och kan påverka vattenlevande djur. Bakgrunden är att våra avloppsreningsverk inte från början är byggda för att klara av att rena vattnet från läkemedel. Sjukhusen är en punktkälla för cytostatika, röntgenkontrastmedel och vissa antibiotika. Nyligen uppmärksammades i en studie att avloppsvatten från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg selekterar fram antibiotikaresistenta bakterier. Avloppsrening vid sjukhus lyfts också som en åtgärd att överväga i rapporten från HCWH.

Andra åtgärdsförslag är exempelvis att ta med miljöaspekten för rekommenderade läkemedel (i rapporten nämns Kloka listan), uppsamlingspåsar för urin, att läkemedel kasseras på rätt sätt och att miljökrav ställs vid upphandling. Region Stockholm har under lång tid arbetat med att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel. Det är viktigt också för miljöarbetet med läkemedel som förskrivs i öppenvården.

Helena Ramström
apotekare, Läkemedel och miljö
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Stenuick J-Y. Health Care Without Harm (HCWH). Pharmaceutical residues in hospital wastewater five case studies from European hospitals. Juli 2021
  2. Kraupner N, Hutinel M, Schumacher K, Gray DA, Genheden M, Fick J et al. Evidence for selection of multi-resistant E. coli by hospital effluent. Environ Int. 2021 May;150:106436

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad