Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nationell läkemedels­lista ersätter läkemedels­förteckning

Publicerat 2021-04-19

Den 1 maj ersätter Nationella läkemedelslistan dagens receptregister och läkemedelsförteckning. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Bild på apotekspersonal.

Den 1 maj blir det möjligt att:

  • Ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel i Förskrivningskollen, oavsett var de har förskrivits.
  • Skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare via Förskrivningskollen.
  • Som invånare dölja/spärra information i sin läkemedelslista via Läkemedelskollen.
  • Logga in i Förskrivningskollen med SITHS-kort.

Patientens samtycke behövs för att se förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan.

Stöd till vårdverksamheter i Region Stockholm i samband med 1 maj 2021 när lag om nationell läkemedelslista träder i kraft och de första funktionerna driftsätts »

Endast elektroniska recept

För att informationen i det nya registret ska stämma så bra som möjligt ska recept vara elektroniska. Apotekspersonalen kommer därför att lägga in pappersrecept i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel. Apotekspersonalen kommer inte längre att skriva ut elektroniska recept på papper om inte patienten behöver sitt recept i pappersform för att ta ut läkemedel i ett annat land.

I särskilda fall kan förskrivare dölja information om ett recept. Exempelvis kan en underårig patients recept och uttag döljas för vårdnadshavare och ombud om dessa uppgifter kan innebära en risk för patienten. För apotekens farmaceuter framgår det då att uppgiften är spärrad.

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samtliga vårdgivare och apotek ska ha anpassat sina system till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Senast då kan hälso- och sjukvårdspersonal se information om patienters recept och uttag från hela landet samlad i sina journalsystem.

Elin Jerremalm

Källa

  1. E-hälsomyndigheten. Allt om Nationella läkemedelslistan
  2. Läkemedelsverket. Elektroniska recept blir huvudregel. Nyhet 2020-04-15
  3. E-hälsa Region Stockholm. NLL 1 maj 2021

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad