Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka listan 2021 tillgänglig

Publicerat 2021-01-19

Kloka listan 2021 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka listan 2021 för förskrivare finns också i elektronisk version här på Janusinfo.

Den elektroniska versionen av Kloka listan innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

Patientversionen – Kloka listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177 Vårdguiden.

Bild på Kloka listan 2020.
Bild på patientversionen av Kloka listan 2020.

Kloka listan till vården

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer den tryckta förskrivarversionen att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna.

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka listan för patienter kommer att levereras till vårdcentralerna. På grund av covid-19-pandemin kommer Kloka listan för patienter att levereras till akutsjukhusen först senare under våren, eftersom de delas ut på avdelningarna för hand av personal från Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Om Kloka listan för patienter önskas tidigare går de att beställa via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka listan via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Fortbildning

Under 2021 kommer inte informationsläkare och informationsapotekare att göra uppsökande besök som tidigare. Istället kommer det att hållas lokala webbinarier under våren för mer information om Kloka listans rekommendationer, Kloka råden och verksamhetens läkemedelsanvändning. De kommer att finnas sökbara här på Janusinfo, under Fortbildning. Sök efter Webbinarium Kloka Listan.
Vid frågor kontakta; marie.schill@regionstockholm.se

FAKTA Kloka listan 2021
Kloka listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka listan tas fram av Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper inom olika terapiområden. Kloka listan finns i två versioner:

  • Kloka listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka listan för patienter är anpassad för målgruppen och förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Region Stockholms läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade.

Janusredaktionen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad