Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny behandlings­rekommendation vid inflammatorisk tarmsjukdom

Publicerat 2021-09-22

I Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom beskrivs nya behandlingsprinciper och säkerhetsaspekter. Behandlingen bör vara individualiserad och målstyrd.

Mage.

Läkemedelsbehandlingen vid inflammatorisk tarmsjukdom har blivit alltmer komplex. I den aktuella rekommendationen finns information om nya alternativ som integrinhämmare, interleukinhämmare och JAK-hämmare. Det finns också beskrivningar av risker (infektioner, cancer och tromboser) med behandlingen.

Rekommendationen har arbetats fram tillsammans med nationella experter och samråd med nationellt programområde, NPO, för mag- och tarmsjukdomar.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Ny kunskap med fler behandlingsalternativ – uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad