Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter inom behandling av hjärtsvikt på Kloka listan 2022

Publicerat 2021-12-17

Fler bör behandlas med SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt, nya receptfria alternativ vid rinokonjunktivit, särskild rekommendation vid behandling av artros samt framhållande av icke-farmakologisk behandling på flera indikationer. Det är några av nyheterna på Kloka listan 2022.

Kloka ugglor.

– I Kloka listan 2022 finns nyheter som rör farmakologisk behandling av vanliga sjukdomar men det är inte enbart läkemedel som behövs för att förebygga och behandla sjukdomar. Hälsosamma levnadsvanor har en central roll vilket vi också vill belysa säger Åsa Derolf som är ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté.

SGLT2-hämmare har visat sig minska risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Därför bör patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion (HFrEF) nu erbjudas behandling med fyra basläkemedel: ACE-hämmare (ARB vid intolerans), betablockerare, aldosteronhämmare (MRA) och SGLT2-hämmare. Detta oavsett diabetes mellitus typ 2. Därmed utgår den tidigare behandlingstrappan med NYHA-klassificeringen. Sedan tidigare rekommenderas SGLT2-hämmare även vid ischemisk hjärtsjukdom och diabetes mellitus typ 2. SGLT-2-hämmare har visats ha njurskyddande effekt oavsett diabetes mellitus typ 2 och rekommenderas därför nu som basbehandling även vid njursjukdom.

Kloka Listan 2021

Hypertoni är en stor folksjukdom och är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I Kloka listan 2022 har åldersgränsen för behandlingsmålet ändrats till ≤70 år respektive >70 år istället för som tidigare 65 år. Det är viktigt att sätta in två läkemedel direkt för att snabbare uppnå målblodtryck. Detta har visat sig minska sjuklighet och död.

– Det är angeläget att optimera läkemedelsbehandlingen vid hypertoni och hjärtsvikt och Kloka listan är ett stöd för det. Fysisk aktivitet och andra hälsosamma levnadsvanor är en mycket viktig del av behandlingen vilket vi också uppmärksammar säger Marie-Louise Ovesjö, medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Södersjukhuset.

Enbart receptfritt

– Vi vill gärna stödja egenvård när det är lämpligt och ett sådant område är allergisk konjunktivit där nu enbart receptfria läkemedel rekommenderas i Kloka listan säger Marie-Louise Ovesjö.

Som andrahandsval till natriumkromoglikat finns nu levokabastin ögondroppar (Livostin) och vid överkänslighet mot konserveringsmedel ketotifen (Zaditen endosbehållare). Det receptbelagda emedastin (Emadine) utgår från Kloka listan.

Icke-farmakologisk behandling basen

I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (2021) betonas vikten av fysisk aktivitet vid artros och det är också basbehandling i Kloka listan. Vid behov av läkemedel, under kortare perioder, rekommenderas COX-hämmarna naproxen, ibuprofen och celecoxib i första hand på Kloka listan. Det är dock viktigt att behandla äldre med försiktighet eftersom nedsatt njurfunktion och hjärtsvikt är vanligt i denna patientgrupp. Som andrahandsval rekommenderas paracetamol.

I Kloka listan poängteras även vikten av hälsosamma levnadsvanor och icke-farmakologisk behandling vid många andra sjukdomar. Inom psykisk hälsa framhålls att beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på ångestsyndrom. Sedan tidigare finns särskild rekommendation om KBT vid paniksyndrom, social fobi, PTSD, depression och sömnstörningar i avsnittet om psykiatri. Icke-farmakologiska metoder lyfts nu även vid behandling av barn och ungdomar med tvångssyndrom och relaterade tillstånd och/eller sömnstörningar.

Tremor – ny indikation

Andra nya rekommendationer i Kloka listan 2022 är behandling vid essentiell tremor, där propranolol rekommenderas, ytterligare läkemedel för antikonception som alternativ vid biverkningar och fler melatoninpreparat. Inom specialiserad vård rekommenderas teriparatid (biosimilarer) vid grav osteoporos och letrozol vid bröstcancer.

Webbversionen av Kloka Listan 2022 kommer att finnas tillgänglig på www.klokalistan.se och Janusinfo den 18 januari 2022. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen Pdf, 34 kB. för Stockholms län finns tillgänglig redan nu. Den 19 januari presenteras förändringarna på Kloka listan Forum som även i år blir digitalt.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad