Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter på Kloka listan i nytt nummer av Evidens

Publicerat 2021-03-03

Fler SGLT2-hämmare som minskar sjukdom hos diabetiker och ny uppdelning av ångestsyndrom. I nya numret av Evidens berättar vi om viktiga nyheter på Kloka listan 2021.

Överläkare Mats Ek. Foto: Anna Molander.

Det är viktigt med uppföljning av behandlingen av ångest, säger överläkaren Mats Ek. Foto: Anna Molander.

Omkring var tredje diabetiker har hjärtkomplikationer, hjärtsvikt eller njurinsufficiens.

– Två tredjedelar har hög eller mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom, säger Pontus Curman, diabetolog i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp endokrinologi.

Läkemedel som minskar blodsockret minskar inte nödvändigtvis risken för hjärtkärlsjukdom. Det är bara metformin, GLP1-analoger och SGLT2-hämmare som visat sig minska risken.

Njurskyddande effekt

SGLT2-hämmarna har också en njurskyddande effekt. I nya Evidens berättar vi om att både empagliflozin (Jardiance) och dapagliflozin (Forxiga) nu rekommenderas i diabetesavsnittet på Kloka listan vid nedsatt njurfunktion, aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom eller hjärtsvikt.

Vi fördjupar oss också i tillståndet ångestsyndrom. Det har delats upp i flera indikationer med delvis olika behandling i Kloka listan 2021. De nya rubrikerna är ”Paniksyndrom, social fobi och PTSD” respektive ”Generaliserat ångestsyndrom”.

– Det finns en önskan bland oss i expertgruppen att vara mer noggrann med diagnostiken när det gäller dessa sjukdomar. Det blir ofta bättre effekt av behandlingarna då, säger Mats Ek, som är överläkare vid WeMind Psykiatri Tyresö, och ordförande i expertgruppen för psykisk hälsa.

Verktyget Mini

I Evidens kan du också läsa om intervjuverktyget Mini som på ett enkelt och strukturerat sätt kan underlätta en korrekt ångestdiagnos.

Läs också om det nya vårdförloppet höftledsartros, osteoporosbehandling och om betydelsen av bokstaven ”I” i SIR-systemet.

Detta och mycket mer i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Anna Bratt
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad