Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pålästa patienter använde interaktionsdatabasen

Publicerat 2021-01-27

Patienter som använde Janusmed interaktioner gjorde det för att kontrollera interaktioner med läkemedel, naturläkemedel och mat. Nästan alla patienter uppgav att de skulle rådgöra med sin läkare om de påträffade en interaktion.

Mor och dotter tittar på datorskärm.

Under våren 2020 skickades en enkät till 3 200 patienter som har ett användarkonto i det webbaserade kunskapsstödet Janusmed interaktioner. Syftet var att undersöka hur och varför patienter använder en kunskapsdatabas som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal. Enkäten besvarades av 416 personer varav majoriteten var mellan 19–39 år och bosatta inom Region Stockholm. Omkring 65 procent använde databasen några gånger per år medan 30 procent använde den några gånger per månad. Majoriteten av patienterna använde kunskapsstödet för att kontrollera om deras receptbelagda mediciner interagerade. De svarande var också intresserade av att kontrollera om den förskrivna medicinen interagerade med receptfria läkemedel, inklusive naturläkemedel, samt mat och dryck.

Över 90 procent av patienterna uppgav att de skulle rådgöra med sin läkare om de påträffade en interaktion, men också att det berodde på hur allvarlig interaktionen var och vilka läkemedel som interagerade. Överlag ansåg de svarande att kunskapsstödet innehöll informationen de ville ha, dock ville de gärna ha mer information om eventuella interaktioner av kosttillskott och naturläkemedel. Nästan häften av de tillfrågade uppgav att de, förutom databasen, också konsulterade andra informationskällor, såsom apoteksfarmaceuter, Fass och 1177. Detta tyder på att personerna som svarade på enkäten sannolikt har god hälsolitteracitet och är vana vid att söka hälsoinformation från olika källor.

Janusmed interaktioner är ett kunskapsstöd som tillhandahålls av Kunskapstjänster läkemedel i Region Stockholm. Det används för att kontrollera om läkemedel interagerar och visar bland annat en rekommendation för att undvika oönskade effekter. Eftersom stödet riktar sig till hälso- och sjukvårdpersonal är det skrivet på fackspråk. Idag har Janusmed interaktioner över 47 000 aktiva användarkonton. Majoriteten av dessa tillhör läkare men det finns också över 3 200 användarkonton som är registrerade som ”patient” eller ”annat”. Inom kort blir Janusmed interaktioner tillgänglig utan inloggning.

Hanna Justad apotekare och Ylva Askfors apotekare, tek dr
Kunskapstjänster läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Källa

  1. Justad H, Askfors Y, Shemeikka T, Andersson ML, Hammar T. Patients' Use and Perceptions of a Drug-Drug Interaction Database: A Survey of Janusmed Interactions. Pharmacy (Basel). 2021 Jan 19;9(1):E23

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad