Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednison 50 mg upphör

Publicerat 2021-05-25

Uppdatering 2021-08-16: Nyheten har uppdaterats med varunummer och pris på licensläkemedlet.

Deltison tablett 50 mg prednison kommer att avregisteras i Sverige och försäljningen upphör den 31 augusti 2021.

Företaget har meddelat att Deltison tablett 50 mg inte kommer att finnas tillgänglig längre på grund av stängd produktionsanläggning.

Läkemedlet avregistreras den 1 september 2021.

Följande alternativ kan erbjudas på licens:

Licensläkemedel


Namn: Prednison 50 mg GALEN

Läkemedelsform: tabletter 50 st

Tillståndsinnehavare: GALENpharma GmbH, Tyskland

Pris: 695 kr, ledtid en arbetsdag 

Varunummer: 842838

Elin Jerremalm

Källa

  1. GALENpharma. Produktinformation Prednison 50 mg GALEN Pdf, 114.5 kB.
  2. Läkemedelsverket.Avregistrering av Deltison 50 mg tablett. Nyhet 2021-06-15

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/