Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Region­övergripande licenser i Stockholm

Region­övergripande licenser i Stockholm

Publicerat 2021-09-01

Med anledning av covid-19-pandemin beviljade Läkemedelsverket 2020 regionövergripande licenser för vissa bristläkemedel. Tabellen har uppdaterats med kvarvarande regionövergripande licenser med en giltighetstid till 2022-08-20.

Licenserna gäller vid beställning på rekvisition för alla sjukvårdsverksamheter i Region Stockholm, vilket gör att varorna kan beställas i Proceedo utan ytterligare licensansökan. Licenserna omfattar sex månaders förbrukning av respektive läkemedel.

Vid frågor kontakta: avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se

Licenser vid beställning på rekvisition

Varunummer

Vara

Verksamt ämne

Referensnummer

A13524

Thiopental Inresa 1 g

tiopental

2022565686


Kristina Aggefors
Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se­/kunskaps-stod/smittskydd­/amnesomra-den/vaccination/restnoterade-vacciner/