Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rekommendation för TNF-hämmare på recept till vuxna patienter

Rekommendation för TNF-hämmare på recept till vuxna patienter

Publicerat 2021-05-25

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar att samtliga vuxna patienter som behandlas med originalpreparaten Enbrel eller Humira sätts över till motsvarande biosimilar innan den 1 oktober 2021.

För biosimilar som innehåller adalimumab (Humira) rekommenderas följande alternativ (i bokstavsordning):

  • Amgevita i förpackningsstorlek 6x1
  • Hyrimoz i förpackningsstorlek 6x1
  • Idacio i förpackningsstorlek 6x1
  • Imraldi i förpackningsstorlek 6x1

För biosimilar som innehåller etanercept (Enbrel) rekommenderas följande alternativ i första hand:

  • Benepali i förpackningsstorlek 12x1
  • Erelzi i förpackningsstorlek 12x1

Patienter som redan står på biosimilar till adalimumab eller etanercept bör kvarstå på den insatta produkten.

Från och med den 1 oktober 2021 kommer det inte längre att finnas retroaktiva rabatter kopplade till TNF-hämmare. De nationella återbäringsavtal som funnits kommer inte att förnyas. Produkterna är etablerade och välkända på marknaden och kommer att konkurrera med de officiella priserna, där originalprodukterna har väsentligt högre pris.

Aktuella läkemedelspriser finns i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets prisdatabas. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beviljar kontinuerligt prissänkningar, men mycket sällan prishöjningar.

Om du har frågor kontakta Gustaf Befrits, gustaf.befrits@regionstockholm.se.

Region Stockholms läkemededelskommitté
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar

Tre tumma upp.

Senast ändrad

Biosimilarer
En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende kemiska egenskaper (till exempel molekylstruktur och föroreningar) samt biologisk aktivitet. Den ska även ha likvärdiga farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper samt likvärdig säkerhet och effekt.