Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tema stroke/TIA i nya numret av Evidens

Publicerat 2021-09-29

Primärvårdens förebyggande arbete mot stroke ger effekt. Sedan 2005 har både antalet fall och mortaliteten minskat kraftigt. I nya numret av Evidens beskrivs det aktuella läget i regionen kring prevention, akut omhändertagande och rehabilitering av stroke/TIA.

Neurolog Ulrika Löfmark. Foto: Kommunikationsavdelningen Capio S:t Göran

Primärvården är bra på att arbeta förebyggande och aktivt behandla riskfaktorer för stroke och TIA som högt blodtryck, höga blodfetter, typ 2-diabetes och stress.

– Vi ser tydligt i statistiken att det är effektivt att behandla patienternas riskfaktorer. Till exempel behandlas förmaksflimmer direkt. Primärvården avvaktar inte idag med dessa behandlingar och det är oerhört viktigt, säger Ulrika Löfmark, neurolog och verksamhetschef på Capio S:t Görans sjukhus samt medlem i Region Stockholms expertgrupp för nervsystemet sjukdomar.

Triagering direkt i ambulansen räddar liv och funktion

Sedan 2017 triageras alla misstänkta strokefall i Stockholm direkt i ambulansen. Det har gjort att tiden till trombektomi blivit kortare och fler kan räddas. Innan triageprojektet startade återfick endast 28 procent av trombektomerade patienter fullgod funktion efter tre månader.

– Med vårt nya arbetssätt har den andelen stigit till 41 procent, säger Michael Mazya, biträdande överläkare, docent och patientflödesansvarig PF Stroke på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Sekundärpreventionen kan förbättras

Men allt är inte perfekt. Kvinnor är konsekvent underbehandlade visar både studier och aktuella behandlingsdata. Tydligast syns det när det gäller statiner.

– Statinprofylax efter stroke har förbättrats över tid. Däremot verkar en betydande underbehandling av kvinnor kvarstå i samtliga ålderskategorier, vilket är oroväckande, säger Lukas Geary, internmedicinspecialist och ST-läkare i kardiologi på Capio S:t Görans sjukhus som nyligen disputerade inom området.

Detta och mycket mer i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Fredrik Hedlund
tf chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad