Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2021

Publicerat 2021-02-22

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2021. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2020 till samma eller nya priser.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställningssystemet Proceedo!

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen (se bilden ovan) i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2021

Några nyheter för 2021 enligt nedan. För en komplett översikt, se

Byte av leverantör

  • D-vitamin Olja ACO Avia Pharma (kolekalciferol) droppar ersätter D-vitamin Olja Unimedic Unimedic Pharma
  • Pilexam Orifarm Generics (tranexamsyra) inj ersätter Statraxen CampusPharma
  • Aclasta Sandoz (zoledronsyra) inf 5 mg/100 ml ersätter Zoledronic acid SUN SUN Pharmaceutical 5 mg/100ml

Nya avtalsvaror

  • Gensumycin (gentamicin) inj, Sanofi
  • Haldol (haloperidol) inj, Janssen
  • Insulin aspart Sanofi (direktverkande- insulin aspart) inj , Sanofi

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

  • Ameluz (aminolevulinsyra) gel, Biofrontera Bioscience GmbH
  • Riastap (fibrinogen, humant) pulver till inj/inf, CSL Behring ( Fibryga Octapharma kvar på avtal)
  • Sendoxan (cyklofosfamid) tabl, Baxter

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.lsf@regionstockholm.se

Erik Johansson
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Eklund
Upphandlare/Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling
Margareta Fält
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad