Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utbildning om samverkans­regler med läkemedels­industrin

Publicerat 2021-03-16

Reglerna för samverkan mellan sjukvården och industrin uppdaterades förra året. Nu finns en webbutbildning om samverkansreglerna.

Samverkansreglerna.

Till Sveriges kommuner och regioners utbildning om samverkansrelgerna »

Samverkansreglerna är framtagna utifrån krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och läkemedels- och medicinteknikindustri. Områden som berörs är till exempel fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med varandra.

Elin Jerremalm

  1. Sveriges kommuner och regioner. Samverkansregler för vård och industri

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad