Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utvärderingar av långvarig smärta och fibromyalgi

Publicerat 2021-12-21

SBU har publicerat nya utvärderingar om multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta samt om behandling och rehabilitering vid fibromyalgi.

De huvudsakliga slutsaterna om multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta är:

  • Effekterna av multimodala och interdisciplinära behandlingar är jämförbara med andra interventioner – och de kan vara mer effektiva för att förbättra hälsoutfall hos personer med långvarig smärta (måttlig tillförlitlighet).
  • Det saknas ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att beräkna kostnadseffektiviteten av multimodala och interdisciplinära behandlingar jämfört med andra interventioner.

Och om behandling och rehabilitering vid fibromyalgi:

  • Utvärderingen visar att det saknas tillräckligt många välgjorda studier med långtidsuppföljning för att bedöma effekterna av sådana behandlingar som används för att åstadkomma en varaktig förbättring vid fibromyalgi. Det gäller även behandlingar för vilka vi har kunnat identifiera studier, som några psykologiska behandlingar, utbildningsinsatser (psykoedukativa insatser), fysisk aktivitet och akupunktur. Detta betyder att vi inte säkert kan avgöra om, eller hur, effektiva de är.
  • För två läkemedel, duloxetin och pregabalin, visar resultaten att behandlade patienter själva skattar sig som förbättrade efter tre månaders behandling (resultaten har för båda läkemedel låg tillförlitlighet). Vidare att duloxetin kan minska smärtpåverkan, depression och fatigue (resultaten har låg tillförlitlighet) och att pregabalin kan minska fibromyalgisymtom och smärtintensitet samt förbättra sömnkvalitet (resultaten har låg tillförlitlighet) efter samma behandlingslängd.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvädering, SBU. Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi. 2021. SBU Utvärderar 340
  2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta. 2021. SBU Utvärderar 341
Tabletter och kapslar.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad