Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utvärdering av Janusmed njurfunktion

Publicerat 2021-03-29

Just nu gör vi en utvärdering av förskrivningsstödet Janusmed njurfunktion.

Syftet med enkäten är att undersöka vad personer som använder kunskapsstödet Janusmed njurfunktion i sitt arbete tycker om det. Enkäten går att fylla i till och med den 10 maj.

Resultatet ska användas till att förbättra kunskapsstödet.

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Användaren får stöd för att beräkna njurfunktionen samt evidensbaserade dosrekommendationer för läkemedel baserat på patientens njurfunktion.

Melatoninprodukter och priser.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för njursjukdomar
Kunskapstjänster läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/