Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin – indragning

Publicerat 2021-10-01

Uppdatering 2022-01-11: Champix beräknas återkomma i september.

Läkemedelsverket har meddelat om indragning av Champix (vareniklin). Produkten beräknas återkomma i slutet av året.

Tillverkningssatser med för höga nivåer av N-nitroso-vareniklin har upptäckts. Nitrosaminföroreningarna innebär ingen omedelbar risk för patienter som tar läkemedlet.

Champix (vareniklin) är indicerat för rökavvänjning hos vuxna.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Champix (vareniklin): Indragning av tillverkningssatser på grund av förekomst av N-nitroso-vareniklin över den acceptabla gränsen. Nyhet 2021-09-30

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »