Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vissa produkter med valproinsyra utgår

Publicerat 2021-09-02

Samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår. Berörda vårdenheter behöver identifiera aktuella patienter och byta behandling.

Följande produkter utgår: Ergenyl enterotablett 100 mg, 300 mg och 500 mg, Ergenyl orala droppar 200 mg/ml samt Ergenyl oral lösning 60 mg/ml. Det kan finnas enstaka förpackningar av Ergenyl enterotablett 500 mg kvar på apoteken.

För patienter i behov av valproinsyra hänvisar företaget till andra tillgängliga alternativ. Eftersom valproinsyra har indikationen epilepsi är produkterna inte utbytbara på apotek, det vill säga patienten behöver nytt recept på antiepileptika.

Behandlingsalternativ

Läkemedlet Absenor innehåller samma substans (valproinsyra) som Ergenyl. Absenor finns i samtliga av Ergenyls utgående styrkor och beredningsformer.

Ergenyl enterotabletter kan ersättas av Ergenyl Retard i samma totala dygnsdos.

Företaget kommer att fortsätta tillhandahålla Ergenyl 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska (valproinsyra) samt alla styrkor av Ergenyl Retard depottablett och Ergenyl Retard depotgranulat i dospåse (valproinsyra).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Spruta

Senast ändrad