Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Årets influensavaccination startar den 8 november

Publicerat 2022-10-05

Personer som tillhör en riskgrupp och bor i Region Stockholm kan få influensavaccin kostnadsfritt från den 8 november 2022.

Personer som är 65 år eller äldre (födda 1957 eller tidigare), samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig sjukdom med pneumokocker (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Influensavaccination erbjuds dessutom till gravida (efter graviditetsvecka 12).

Från och med den 22 november erbjuds även patientnära vård- och omsorgspersonal influensavaccin. Personalvaccinationen bekostas av arbetsgivaren och det är upp till den enskilde arbetsgivaren hur vaccinationerna organiseras.

Webinarium om vaccineringen

Inför starten erbjuds webinarier där det finns utrymme att ställa frågor. De privata vaccinatörerna bjuds in till webinarium den 12 oktober, klockan 14–16. Webinarium för husläkarmottagningar är den 13 oktober klockan 14–16. Anmäl dig här senast den 5 oktober »

Läs mer om vaccination mot säsongsinfluensan på Vårdgivarguiden »

Smittskydd Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Kvinna som ska få en influensaspruta

Senast ändrad