Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beställ checklista för läkemedels­genomgång

Publicerat 2022-03-17

Nu kan du besälla en uppdaterad version av broschyren Checklista för läkemedelsgenomgång.

Checklistan är avsedd att användas som ett verktyg vid arbetet med läkemedelsgenomgångar, enkla och fördjupade.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad