Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på Addaven

Publicerat 2022-01-25

Uppdatering 2022-06-15: Addaven finns att beställa. Men på grund av långa frisläppningstider kan bristsituationer uppstå.

Det är just nu brist på Addaven, lösning som innehåller spårelement. Produkten beräknas återkomma i slutet av februari.

På grund av brist på råvara finns inte Addaven, varunummer 497556, att tillgå.

Addaven är ett läkemedel som innehåller spårelement. Alternativ kan vara Nutryelt till vuxna och Peditrace eller Junyelt till barn. Det finns vissa skillnader i sammansättningen, se Fass.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Infusion till patient.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »