Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på betametasontabletter

Publicerat 2022-02-17

Uppdatering 2022-04-08: Betapred tabletter 0,5 mg, båda förpackningsstorlekarna, finns nu att tillgå.

Inom kort förväntas brist på tabletter som innehåller betametason, Betapred. Betametason Evolan finns att tillgå.

Betapred tabletter, betametason 0,5 mg, beräknas återkomma under andra halvan av april. Betapred injektionsvätska, lösning 4 mg/ml, finns att tillgå.

Betametason Alternova tabletter, betametason 0,5 mg, har oviss leveranstid.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »