Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på emulsion mot skabb

Publicerat 2022-11-09

Uppdatering 2022-12-12: Tenutex finns att tillgå.

Just nu är det brist på receptfri Tenutex kutan emulsion (bensylbensoat, disulfiram) som används vid behandling av skabb. Produkten väntas återkomma i mitten av januari.

Som alternativ finns receptbelagda tabletter som innehåller 3 mg ivermektin (Scatol, Ivermectin Medical Valley). Kan användas till barn och vuxna som väger mer än 15 kg. Tabletterna ingår inte i högkostnadsskyddet.

För råd om behandling och hygien, se viss.nu »

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hud- och könssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad