Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fenytoin

Publicerat 2022-10-27

Det är brist på Epanutin kapsel, 100 mg fenytoin, på grund av extra hög försäljning då flera produkter med fenytoin försvunnit från marknaden.

Epanutin beräknas återkomma i mitten av november. Inga andra godkända läkemedel med fenytoin finns tillgängliga i Sverige.

Epanutin-kapslarna är inte delbara vilket omöjliggör finjustering av doseringen som ju är särskilt viktigt för fenytoin med dosberoende kinetik.

Förskrivare uppmanas att om möjligt skifta till annan behandling för berörda patienter. Observera att läkemedlen inte är utbytbara på apotek, det vill säga patienten behöver nytt recept.

För patienter där annan substans inte bedöms kunna ersätta fenytoin kan följande licenspreparat förskrivas (vissa produkter innehåller fenytoinnatrium vilket ger något mindre mängd fenytoin. Information om fenytoininnehåll för specifika läkemedel finns i dess produktresumé):

Licensläkemedel

Namn: Phenytoin AWD
Läkemedelsform: 100 stycken tabletter (kan delas)
Läkemedelsstyrka: 100 mg fenytoin

Tillståndsinnehavare: Teva GmbH

Ledtid: cirka en vecka

Varunummer: 844331, cirkapris 210 kr


Namn: Phenytoin Sodium Flynn
Läkemedelsform: 84 stycken kapslar
Läkemedelsstyrka: 100 mg fenytoin

Tillståndsinnehavare: Teva GmbH

Ledtid: 5–7 dagar

Varunummer: skapas när licens är godkänd, cirkapris 600 kr


Namn: Phenhydan
Läkemedelsform: 100 stycken tabletter
Läkemedelsstyrka: 100 mg fenytoin

Tillståndsinnehavare: Desitin arzneimittel GMBH

Ledtid: en dag

Varunummer: A14385 , cirkapris 600 kr


Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »