Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på semaglutid injektionsvätska

Publicerat 2022-11-15

Det är brist på Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Tillverkaren varnar för periodvisa återkommande bristsituationer som kan fortsätta in på 2023.

Råd vid brist på Ozempic (semaglutid) injektionsvätska:

  • Utvärdera: Har blodsocker och/eller vikt påverkats som önskat av behandlingen? Om inte kan det vara lämpligt att byta behandlingsstrategi.
  • För dem där det bedöms möjligt, pausa behandlingen om Ozempic inte är tillgängligt.
  • Minska dosen till exempel från 0,5 mg till 0,25 mg där det bedöms medicinskt riskfritt.
  • Byte till annan GLP-1-analog, veckoberedning till exempel dulaglutid (Trulicity) eller daglig injektion liraglutid (Victoza).
  • Peroral beredning av semaglutid rekommenderas inte.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »