Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på valproinsyra

Publicerat 2022-10-03

Uppdatering 2023-02-09: Absenor Depot 500 mg finns att tillgå.

Vissa produkter som innehåller valproinsyra finns inte tillgängliga på grund av extra hög försäljning då flera produkter med valproinsyra försvunnit från marknaden.

Icke tillgängliga produkter och förväntad leveranstid enligt företagen:

  • Absenor Depot 500 mg valproinsyra har beräknad leveranstid i mitten av oktober.
  • Ergenyl Retard depottablett 300 mg valproinsyra har beräknad leveranstid i mitten av oktober.
  • Ergenyl Retard depottablett 500 mg valproinsyra har beräknad leveranstid i slutet av november.

Ergenyl Retard är direkt utbytbar med motsvarande styrka av depottablett Depakine Retard. Eftersom Depakine Retard är en parallellimport av Ergenyl Retard är tillgången osäker.

Behandlingsalternativ

Patienter i behov av valproinsyra hänvisas till andra tillgängliga alternativ. Eftersom valproinsyra har indikationen epilepsi är produkterna inte utbytbara på apotek, det vill säga patienten behöver nytt recept.

Expertgruppen rekommenderar i första hand byte till andra tillgängliga depotberedningar i samma dygnsdos. I andra hand rekommenderas byte till tillgängliga enterotabletter i samma dygnsdos:

  • Absenor Depot depottablett 300 mg.
  • Ergenyl Retard depotgranulat i dospåse 100 mg, 250 mg och 500 mg.
  • Orfiril long depotkapsel 150 mg och 300 mg
  • Orfiril long depotgranulat 500 mg.
  • Orfiril enterotablett 150 mg och 300 mg.
  • Absenor enterotablett 100 mg, 300 mg och 500 mg.
  • Absenor oral lösning och orala droppar finns också att tillgå.

Ergenyl injektionsvätska påverkas inte av ovanstående bristsituation.

Samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter 100 mg, 300 mg och 500 mg, orala droppar 200 mg/ml samt oral lösning 60 mg/ml avregistrerades förra året från den svenska marknaden.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad