Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vankomycin kapslar

Publicerat 2022-06-30

Uppdatering 2022-10-04: Vancocin kapslar 125 mg finns att tillgå.

Upphandlade Vancocin kapslar, vankomycin 125 mg, 30 st, varunummer 090343, är restnoterade till efter sommaren 2022.

Inga andra alternativ med vankomycin 125 finns i dagsläget tillgängliga i Sverige och vi hänvisar till nedanstående licensalternativ. Vankomycin 250 mg finns att tillgå.

Licensläkemedel

Namn: Vancomycin 125mg 20 kapslar

Tillståndshavare: Pharmaceutical Associates, USA

Pris: 1 099 kr, är tillgängligt

Varunummer: A14243


Namn: Vancomycin 125 mg 28 kapslar

Tillståndshavare: Dr Friedrich Eberth, Tyskland

Pris: 4 153 kr, ledtid 14 dagar

Varunummer: 844010


Pris: 4 899 kr, ledtid 5–10 dagar

Varunummer: Saknas, skapas när giltig licens finns.


Namn: Vancomycin 250 mg 20 kapslar
Tillståndshavare: Pharmaceuticals Associates; USA

Pris: 1 699 kr, ledtid 5–10 dagar

Varunummer: Saknas, skapas när giltig licens finns.


Pris: 613 kr, ledtid 18 dagar

Varunummer: 844020


Namn: Vancomycin 250 mg 28 kapslar
Tillståndshavare: Dr Friedrich Eberth, Tyskland

Pris: 6 063 kr, ledtid 14 dagar

Varunummer: 844011


Pris: 6 999 kr, ledtid 5–10 dagar

Varunummer: Saknas, skapas när giltig licens finns.

Alternativ terapi vid Clostridioides difficile-infektion

Kapsel vankomycin 125 mg rekommenderas i infektionsläkarföreningens vårdprogram för Clostridioides difficile-infektion, CDI, vid medelsvår förstagångs CDI samt vid svår och komplicerad CDI. Vankomycin rekommenderas också vid ett första recidiv av CDI. I nya behandlingsrekommendationer i USA och Europa förordas alltmer behandling med vankomycin och fidaxomicin istället för metronidazol.

Fidaxomicin är ett möjligt alternativ att använda vid CDI men har en betydligt högre kostnad jämfört med vankomycin. Metronidazol kan vara ett alternativ till patienter med mild till måttlig CDI utan hög risk för recidiv.

Inom slutenvården är det möjligt att använda injektionsvätska vankomycin istället för kapslar. Observera då att denna beredning inte ska ges intravenöst utan ska sväljas av patienten. Styrkan som man då behandlar med är densamma.

Kapsel vankomycin finns också i styrkan 250 mg som går att få tag på utan licens. Om denna styrka väljs ska doseringen ändå vara fyra gånger dagligen.

Nedanstående rekommendationer har tagits fram i samråd mellan representanter från Svenska infektionsläkarföreningens (SILF) vårdprogramgrupp för CDI, representanter från Strama och referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF)

I slutenvården:

  • kapsel vankomycin 125 mg x 4 (licens) alternativt
  • injektionslösning vankomycin per os 125 mg x 4 alternativt
  • kapsel vankomycin 250 mg x 4.

Vid svår komplicerad CDI rekommenderas kombinationsbehandling med vankomycin 500 mg x 4 po eller i sond (alternativt även som lavemang) tillsammans med metronidazol 500 mg x 3 intravenöst.

I öppenvården:

  • kapsel vankomycin 250 mg x 4 så länge det finns tillgängligt därefter antingen
  • licens kapsel vankomycin 125 mg x 4 (licens) eller
  • tablett fidaxomicin 200 mg x 2.

Tablett metronidazol 400–500 mg x 3 är ett alternativ till patienter med mild till måttlig svårighetsgrad av sin CDI utan hög risk för recidiv.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad