Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

EMA fastslår att vaccination mot covid-19 är säkert för gravida

Publicerat 2022-01-28

Vaccination mot covid-19 under graviditeten ökar inte risken för missfall, för tidig födsel, biverkningar hos det ofödda barnet eller andra graviditetskomplikationer. Vaccinerna är också lika effektiva till gravida som till andra personer, och gravida drabbas inte heller av fler vaccinrelaterade biverkningar.

De slutsatserna dras av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, efter att ha detaljgranskat ett antal studier på totalt 65 000 gravida kvinnor som vaccinerats mot covid-19. Det är framför allt mRNA-vacciner som omfattas av utredningen, vilka också är de vacciner som rekommenderas till gravida. Myndigheten uppmanar nu gravida och kvinnor som planerar graviditet att vaccinera sig, enligt nationella riktlinjer. Det är klart visat att gravida i högre grad riskerar att drabbas av svår covid-sjukdom.

För mer information och svenska riktlinjer, se Folkhälsomyndigheten, Infpreg och Vaccin mot covid-19 i Janusmed fosterpåverkan.

Ulrika Nörby
Redaktionen Janusmed fosterpåverkan

Källa

  1. EMA. COVID-19: latest safety data provide reassurance about use of mRNA vaccines during pregnancy. News 18/01/2022

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Bäbis som sover.

Senast ändrad