Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förslag vid brist på amoxicillin

Publicerat 2022-10-06

Just nu är det framför allt brist på amoxicillin tabletter 500 mg. Observera att standarddosering av amoxicillin till vuxna vid luftvägsinfektioner är 750 mg x 3. Ersättning till amoxicillin tablett 500 mg är alltså i första hand tablett 750 mg. För barn finns också amoxicillin i oral suspension tillgängligt.

Se nedanstående förslag på behandlingsalternativ:

Terapisvikt vid akut otitis media:
Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlingssvar.

 • I första hand:
  amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
 • I andra hand:
  – till barn trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 7 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)
  – till vuxna trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 7 dygn

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor:
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3) alternativt
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Pneumoni hos vuxna - underliggande KOL:
Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

 • I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn
 • I andra hand:
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn alternativt
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn

Pneumoni hos barn:
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 750 mg x 3) alternativt
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)

Exacerbation av KOL:
Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

 • I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn alternativt
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn
 • I andra hand:
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn

Det finns också möjliga alternativ på licens enligt nedan:

Licensläkemedel

Namn: Amoxicillin Micro Labs

Läkemedelsform: 20 tabletter
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland

Ledtid: en arbetsdag, god tillgång

Pris: 190 kr

Varunummer: 844990


Namn: Amoxi 500-1A Pharma

Läkemedelsform: 20 tabletter
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: 1 A Farma GmbH, Tyskland

Ledtid: Tillgänglig i begränsad mängd

Pris: 160 kr

Varunummer: 844953

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »