Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka listan 2022 tillgänglig

Publicerat 2022-01-18

Under de närmaste veckorna kommer Kloka listan 2022 att skickas ut. Kloka listan 2022 för förskrivare finns också i en elektronisk version med nytt utseende här på Janusinfo.

Den elektroniska versionen av Kloka listan innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på plustecknet bredvid substansnamnet. Syftet med motiveringstexten är att förskrivaren snabbt ska få veta varför ett läkemedel rekommenderas på Kloka listan. 

Under 2021 har Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper arbetat med att få motiveringstexterna mer samstämmiga så att bland annat syftet med behandlingen och förväntad patientnytta tydligare ska framgå.

I den nya versionen på webben syns de läkemedel som rekommenderas för specialiserad vård i färgade rutor. De färgade rutorna återfinns på samma sätt i den tryckta versionen. Även övriga färger inuti den tryckta Kloka listan är numera samma som på webben.

Kloka listan nya startsidan

Kloka listan finns tillgänglig via Janusinfo och på klokalistan.se.

Patientversionen – Kloka listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177.

Bild på Kloka listan 2020.
Bild på patientversionen av Kloka listan 2020.

Kloka listan till vården

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer den tryckta förskrivarversionen att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna.

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka listan för patienter kommer att levereras till vårdcentralerna. På grund av covid-19-pandemin kommer Kloka listan för patienter att levereras till akutsjukhusen först senare under våren, eftersom de delas ut på avdelningarna för hand av personal från Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Om Kloka listan för patienter önskas tidigare går de att beställa via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka listan via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.

Fortbildning

I år kommer informationsläkare och informationsapotekare åter att göra uppsökande fortbildning till vårdcentralerna och berätta om Kloka listans
rekommendationer, de Kloka råden och verksamhetens läkemedelsanvändning. Ett bokningsbrev har redan gått ut till verksamhetscheferna. Önskas direktkontakt med informationsapotekare/-läkare hittas kontaktuppgifterna här: Kunskapsteam: Läkemedel (akademisktprimarvardscentrum.se),
Vid frågor kontakta; marie.schill@regionstockholm.se

FAKTA Kloka listan 2022
Kloka listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka listan tas fram av Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper inom olika terapiområden. Kloka listan finns i två versioner:

  • Kloka listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka listan för patienter är anpassad för målgruppen och förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Region Stockholms läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade.

Janusredaktionen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad