Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nyheter i Kloka listan 2023

Publicerat 2022-12-15

Behandling vid tromboflebit, profylax vid insättande av uratsänkande behandling och nytt alternativ vid smärta hos äldre är några av förändringarna på Kloka listan 2023. Nu finns också ett Klokt råd om att uppmärksamma alkoholens påverkan på sjukdom och behandling.

Kloka ugglor som tabletter.

– Vi är glada över att åter få presentera Kloka listan med nyheter inom flera viktiga terapiområden. Att årligen få förankra evidensbaserade rekommendationer och nationella riktlinjer genom Kloka listan är ett av läkemedelskommitténs viktigaste uppdrag, säger Åsa Derolf som är ordförande i Region Stockholms läkemedelskommitté.

Kloka Listan 2021

Behandling vid tromboflebit

En ny indikation på Kloka listan 2023 är tromboflebit. Vid lindrigare besvär rekommenderas lokalbehandling med krämen glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid) och vid svårare fall systemisk behandling med subkutan injektion, i första hand fondaparinux (Arixtra) och i andra hand lågmolekylära hepariner.

– Tromboflebit är inte en ovanlig orsak till besök på vårdcentralen och en rekommendation i Kloka listan för behandling av detta tillstånd är ett välkommet tillskott, säger Katri Rosenthal Aizman medicinsk redaktör för Kloka listan och klinisk farmakolog på Karolinska universitetssjukhuset.

Gikt och profylax

Vid insättande av uratsänkande behandling med allopurinol mot gikt finns en ökad risk för nya giktattacker. I Kloka listan finns nu stöd för profylaktisk behandling mot dessa, i första hand naproxen eller kolkicin och i andra hand prednisolon.

– Sannolikt finns en underbehandling med uratsänkande läkemedel i regionen. Den nya rekommendationen om profylax kan underlätta vid insättandet av allopurinol, säger Katri Rosenthal Aizman.

Nytt melatoninalternativ och fler förändringar

Ett nytt läkemedel innehållande melatonin, Aritonin 2 mg och 3 mg, rekommenderas i år istället för Mellozzan som utgår. Det beror på att Aritonin har ett mer fördelaktigt pris och att tabletterna kan delas. Melatoninpreparaten är inte generiskt utbytbara på apotek, så välj rätt produkt vid förskrivning.

Många äldre med smärta kan inte ta perorala COX‑hämmare på grund av ökad risk för renala, kardiovaskulära och gastrointestinala biverkningar. För dessa finns det dåligt med alternativ. Av den anledningen tas den receptbelagda gelen med ketoprofen upp på Kloka listan vid smärta i led/muskulatur inom avsnittet Äldre och läkemedel. Risken för biverkningar är lägre än för de perorala COX‑hämmarna.

En annan förändring på Kloka listan är upptag av fluorouracil (Tolak) i första hand vid aktinisk keratos. Imikvimod (Zyclara) blir då ett andrahandsval, framförallt på grund av ett högre pris.

Vid graviditetsillamående utgår meklozin (Postafen) på grund av blygsam effekt. Det är viktigt att gravida med mer uttalade besvär snabbt får adekvat behandling och inte blir fördröjda på grund av att de först provar en behandling med sämre effekt.

Förändringar inom specialiserad vård

Inom specialiserad vård har PCSK9‑hämmarna alirokumab (Praluent) och evolokumab (Repatha) tagits upp för lipidsänkande behandling till vissa patienter med mycket hög kardiovaskulär risk, som tillägg till maximal tolererad behandling med statin och ezetimib.

Karvedilol är ett nytt läkemedel på Kloka listan för behandling av portal hypertension i första hand. Propranolol rekommenderas numera i andra hand.

En svagare styrka av takrolimus salva 0,03 % rekommenderas nu också vid atopiskt eksem. Den kan även användas av barn.

De kortverkande metylfenidattabletterna utgår under ADHD hos barn och vuxna.

Om alkohol i Klokt råd

I Kloka listan 2023 har åtta expertgrupper, i samarbete med RPO Levnadsvanor, tillsammans tagit fram ett Klokt råd gällande alkohol. Eftersom alkohol kan bidra till symtom, sjukdom eller dålig behandlingseffekt inom många terapiområden vill expertgrupperna och Regions Stockholms läkemedelskommitté påminna om att alltid vara uppmärksam i patientmötet. Vid behov ska stöd och behandling vid riskbruk av alkohol erbjudas.

Webbversionen av Kloka Listan 2023 kommer att finnas tillgänglig via Janusinfo och på klokalistan.se den 17 januari 2023. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen Pdf, 84.4 kB. för Stockholms län finns tillgänglig redan nu. Den 18 januari presenteras Kloka listan 2023 på Kloka listan forum, som nu blir ett fysiskt möte med möjlighet att delta digitalt. Mötet kommer inte att spelas in. Anmälan kan göras på Janusinfo/fortbildning.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad