Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens med tema psykisk ohälsa

Publicerat 2022-12-09

Personer med psykisk ohälsa är en stor patientgrupp i primärvården. Nästan vart tredje besök gäller psykisk ohälsa. Sedan 2021 gäller ökade krav på husläkarmottagningars insatser för mild till måttlig psykisk ohälsa och beroende för patienter i alla åldrar. Evidens decembernummer har tema psykisk ohälsa.

Rondtid stimulerar till samarbete

Primärvårdens förstärkta uppdrag som första linjen för mild till måttlig psykisk ohälsa och beroende involverar alla yrkesgrupper på vårdcentralen. För att uppnå jämlik vård för patienterna vill Sandra af Winklerfelt Hammarberg, verksamhetschef på Liljeholmens VC, att kunskapsribban höjs för alla medarbetare.

Smarta samtal om alkohol

Sven Wåhlin, specialist i allmänmedicin och överläkare på Centrum för psykiatriforskning, KI skriver om språkbruk som skapar förståelse, förtroende och trygghet i samtal om alkohol. Han konstaterar också att läkemedel mot alkoholberoende inte används så ofta som de skulle kunna göra, särskilt för en stor grupp av patienter som har alkoholproblem utan att vara svårt alkoholberoende.

"Det finns inga läkemedel som har indikation för psykisk ohälsa"

Mats Ek, ordförande för Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp psykisk hälsa, berättar om arbetet för att minska förskrivningen av vid behovsläkemedel. Om betydelsen av korrekta diagnoser och uppföljning av behandling av psykiatriska tillstånd.

Beteenderåd vid insomni

Problem med sömnen är en vanlig orsak till besök på vårdcentralen. Tre forskare vid Centrum för psykiatriforskning, KI, rekommenderar att alla patienter med problem att somna eller bibehålla sömnen får beteenderåd, och presenterar råd som är baserade på verksamma interventioner i KBT-i men anpassade för att de ska vara lätta att ordinera och följa.

ADHD i primärvården

ADHD-diagnos och behandling omhändertas i första hand inom psykiatrin, men för många patienter är den psykiatriska och somatiska samsjukligheten hög. Därför är det viktigt med god kunskap även i primärvården, skriver Katarina Danielsson, med dr, specialistläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare vid Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Internetpsykiatri

Evidensen är stark för internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, även för svåra symtom, skriver Erik Forsell, leg psyk, med dr, utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri på Psykiatri Sydväst i Huddinge.

Fysisk aktivitet kan vara lika verksamt som läkemedel och samtal

Det finns överväldigande evidens för att fysisk aktivitet är effektivt vid mild till måttlig depression, berättar Eva Andersson, docent och läkare, idrottslärare vid GIH och KI och vice ordförande för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM.

Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad