Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt nummer av Evidens tema urologi och gynekologi

Publicerat 2022-06-27

Trots att var tredje kvinna i klimakteriet har så svåra besvär att hon önskar någon form av behandling säger sig många ha svårt att hitta adekvat stöd och behandling. Primärvårdens roll för en jämlik klimakterievård har påtalats både av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Nu arbetar Regionalt programområde, RPO, kvinnosjukdomar och förlossning i Stockholm Gotland med att ta fram ett nya riktlinjer för klimakterievården, baserat på samverkande vårdnivåer. Evidens nr 2 har tema urologi och gynekologi med särskilt fokus på klimakterievård.

Samverkande vårdnivåer ska lyfta klimakterievården

Klimakterievården har länge påverkats negativt av otydligheter kring vems uppdrag och ansvar den tillhör. Lösningen på situationen är ett organiserat samarbete mellan vårdgivare. Det anser arbetsgruppen för klimakterievård inom RPO kvinnosjukdomar och förlossning, som arbetar på att ta fram ett nytt vårdprogram. Med ökad kunskap, tydligare ansvarsfördelning och samarbete mellan vårdnivåer ska fler kvinnor med klimakteriebesvär få hjälp.

– Kvinnor ska inte ska behöva besöka en gynekolog om det inte behövs. Vi behöver införa ett nytt tankesätt. Den här vården är något vi behöver samverka kring för att lägga den på rätt nivå, säger Malin Vikström samordningsbarnmorska och vårdsakkunnig gynekologi.

Menopausal hormonbehandling (MHT)

Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi och ledamot i RPO kvinnosjukdomar och förlossning om behandling av klimakteriebesvär.

Gynekologi på vårdcentral

Lisa Söderman, med dr, specialistläkare Octaviakliniken och ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning, skriver om gynekologiska besvär som kan behandlas på vårdcentralen, även utan tillgång till gynstol.

Problem med tarm och blåsa är en dold folksjukdom

Helena Hallencreutz Grape, uroterapeut och fysioterapeut vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, tar emot patienter med blås- och tarmdysfunktioner. En annan patientgrupp är män och kvinnor med bäckenbottensmärtsyndrom. Bäckenbottensproblematik är något som ofta relateras till förlossningskomplikationer. Ett mindre belyst område är att mellan 10 och 14 procent av alla män någon gång i livet drabbas av bäckenbottensmärtor:

– Det är ett underbeforskat område i Sverige, och många läkare vet inte hur de ska hjälpa denna grupp, säger Helena Hallencreutz Grape som även forskar om bäckenbottensmärtsymtom hos män som doktorand vid Karolinska Institutet.

Annat innehåll:

"Det finns inget manligt klimakterium"

Förskrivning av testosteronsubstitut till medelålders män ökar i takt med en allt mer spridd föreställning om ett manligt klimakterium. Låga testosteronvärden och hypogonadism är i själva verket ovanligt och beror oftast på en underliggande sjukdom, inte stigande ålder, skriver Mikael Lehtihet, docent, överläkare, medicinkliniken Capio S:t Görans sjukhus och ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar.

Om riskskattning med SCORE2/SCORE2-OP

Sett över en livstid så kommer majoriteten av befolkningen att få en eller flera riskfaktorer och/eller kardiovaskulära sjukdomar. Allvarliga hjärtkärlhändelser är fortfarande den vanligaste dödsorsaken och kardiovaskulära komplikationer skapar mycket lidande och funktionsnedsättning. Tomas Forslund, med dr, distriktsläkare, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar skriver om hur riskskattningsverktyget SCORE2/ SCORE2-OP kan användas som utgångspunkt för samtal för att minska kardiovaskulär risk.

Detta och mycket mer hittar du i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Martina Junström
chefredaktör tidningen Evidens

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad