Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom

SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom

Publicerat 2022-11-16

Senast ändrad