Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skriv ut inhalatorkartan

Publicerat 2022-07-28

Nu kan du skriva ut en ny inhalatorkarta och använda vid patientmötet.

Bild på inhalatorkartan

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad