Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svar på läkemedels­frågor

Publicerat 2022-07-18

Svenska läkemedelsinformationscentraler svarar dagligen på läkemedelsrelaterade frågor från sjukvården. Färdiga utredningar finns publicerade på webben för att ge förskrivare och andra med läkemedelsansvar möjlighet att hitta svar på frågor som redan har utretts.

Frågor och svar finns tillgängliga via två svenska webbsidor

Svelic samlar utredningar gjorda av läkemedelsinformations­centralerna i Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping och Göteborg. Här finns också frågor och svar från de norska regionale legemiddelinformasjonssentre, Relis. Svenska utredningar har lagts in i databasen sedan 2014.

Sök information i Svelic »

Sedan 2013 är databasen Drugline fritt tillgänglig och innehåller frågor och svar skrivna av läkemedelsinformationscentralerna i Stockholm, Odense och Åbo.

Sök information i Drugline »

De svenska läkemedelsinformationscentralerna, LIC, utreder frågor från vårdpersonal, till exempel om läkemedelsval och dosering, biverkningar, interaktioner och läkemedelsanvändning under graviditet och amning. Frågorna i databaserna utgår ofta från ett aktuellt fall, men publicerade svar avidentifieras från uppgifter om patient och frågeställare. Läkemedelsinformationscentralerna är knutna till klinisk farmakologi vid respektive universitetssjukhus. Målet är att ge producentobundna kvalitetssäkrade svar med bästa tillgängliga vetenskap som underlag.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Region Västerbotten. Nu lanseras SVELIC.se – en söksida för evidensbaserad läkemedelsinformation för sjukvården. Pressmeddelande 2020-04-08
  2. Läkemedelsinformationscentraler i Sverige

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Läs mer på Janusinfo

Ställ frågor om läkemedel