Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tre frågor om akut konfusion

Publicerat 2022-03-17

Tre frågor till Ayda Shaker, specialist i geriatrik och medlem i Region Stockholms expertgrupp för äldres hälsa, med anledning av World delirium awareness day den 16 mars.

Ayda Shaker, foto Adam Karls Johansson.

Ayda Shaker, foto Adam Karls Johansson.

Vad kan akut konfusion hos äldre bero på?

– Akut konfusion är ett allvarligt och akut behandlingskrävande förvirringstillstånd som utvecklas inom timmar till dagar och kan ge antingen en hyperaktiv eller en hypoaktiv symtombild. Jag arbetar inom geriatriken och har sett tillståndet väldigt ofta. Många gånger finns utlösande bakomliggande faktorer som smärta, infektion, hypoglykemi, urinstämma eller anemi hos patienterna. Det kan vara svårare att upptäcka konfusion vid en hypoaktiv symtombild, om patienten är lugn och inte gör så mycket väsen av sig. Ta gärna hjälp av screeninginstrumentet 4AT (finns i TakeCare) och av anhöriga eller kollegor som känner patienten väl. Jag har märkt att det ibland händer att patienter med demenssjukdom blir avfärdade utan en ordentlig utredning när de får plötsligt förvärrade symtom. Men avfärda inte de här patienterna, de kan också drabbas av akut konfusion som behöver behandlas.

Hur kan man hjälpa en patient med akut konfusion?

– Först behöver man utesluta andra orsaker som kan ge en liknande symtombild, såsom demens, depression, psykos och alkoholrelaterat delirium. Att symtombilden varierar i intensitet över dygnet är typiskt för akut konfusion, men mindre vanligt vid differentialdiagnoserna. Sedan behöver man åtgärda bakomliggande medicinska tillstånd som kan ha orsakat förvirringstillståndet. Jag har ett exempel från geriatriken, en 85-årig man med höftfraktur efter en fallolycka som i samband med det blev konfusorisk. Efter att höften opererats, patienten smärtlindrats, vätskats upp och fått god omvårdnad lättade konfusionen och patienten kunde rehabiliteras. Omvårdande och lugnande miljö är A och O. Jag har ofta märkt att ett enkelt telefonsamtal med en anhörig kan ge trygghet och minska patientens lidande. Om patienten kommer in till akutsjukvården, där det kan vara stökigt, är det mycket viktigt att försöka ge omvårdnad i en lugn miljö och inte flytta runt patienten. Akut konfusion kan vara i några timmar, dagar, eller veckor beroende på om de bakomliggande orsakerna kan åtgärdas och beroende på patientens generella status.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller läkemedel?

– Jag brukar alltid göra en läkemedelsgenomgång och se över läkemedelslistan med särskilt fokus på sömn- och smärtläkemedel samt läkemedel med antikolinerga effekter. Om de står på antikolinergika kan det vara läge att sätta ut det. Smärtlindringen behöver optimeras med lämpliga läkemedel som inte förvärrar förvirringen. Läkemedelsbehandling av till exempel psykotiska symtom ska bara ges om patienten inte blivit bättre efter god omvårdnad och åtgärd av de bakomliggande orsakerna. Jag brukar i så fall ge antipsykotika med stor försiktighet och i så låga doser som möjligt (se MSÄ). Sedan följer jag upp och sätter ut så fort patienten blir bättre, och det gäller även eventuell behandling med bensodiazepiner.

I kunskapsstödet Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, MSÄ, finns ett helt nytt avsnitt om akut konfusion.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad