Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2022

Publicerat 2022-02-25

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2022. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2021 till samma eller nya priser.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade/rekommenderade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställnings­systemet Proceedo. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2022

Några nyheter för 2022 enligt nedan. För en komplett översikt, se

Byte av leverantör

 • Amiodaron Hameln (amiodaron) Hameln Pharma, konc till inj/inf, ersätter Cordarone (Sanofi).
 • Bupivacaine Baxter (bupivakain) Baxter, inj, ersätter Bupivacaine Accord (Accord Healthcare).
 • Caspofungin Stada (kaspofungin) Stada Nordic, pulv till inf konc, ersätter Cancidas (Merck Sharp & Dohme).
 • Confidex (Koagulationsfaktor II, IX, VII, X i kombination) CSL Behring, pulv och vätska till inj, ersätter Ocplex (Octapharma).
 • Leptanal (fentanyl) Nordic Drugs, inj, ersätter Fentanyl B. Braun (B. Braun).
 • Lidocaine Accord (lidokain) Accord Healthcare, inj 10 mg/ml, ersätter Xylocain utan konserveringsmedel (Aspen Nordic).
 • Pentocur (tiopental) Abcur, pulv till inj, ersätter Tiopental Ebb (Ebb Medical).
 • Rapifen (alfentanil) Nordic Drugs, inj, ersätter Alfentanil Hameln (Hameln Pharma).
 • Toradol (ketorolak) Ebb Medical, inj, ersätter Lixidol (Orifarm).
 • Ultiva (remifentanil) Aspen Nordic, pulv till konc inj/inf, ersätter Remifentanil B. Braun (B. Braun).

Nya avtalsvaror

 • Calcichew-D3 Citron (Kalciumkarbonat + Kolekalciferol) tuggtabl, Orifarm Generics.
 • Catapresan (klonidin) inj, Ebb Medical.
 • Divifarm (kolekalciferol) tabl, Orifarm Generics.
 • Lionova (baklofen) inj/inf, Orifarm Generics.
 • Mecastrin (melatonin) depottabl, Orifarm Generics.
 • Melatonin Orifarm (melatonin) tabl 3 mg, Orifarm Generics.
 • Vancocin (vankomycin) kap, Stada Nordic.

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Budesonide Teva Pharma (budesonid) susp för nebulisator, Teva.
 • Emend (aprepitant) kap hård, Merck Sharp & Dohme.
 • Fluconazole B. Braun (flukonazol) inf, B. Braun.
 • Ipraxa (ipratropium) lösn för nebulisator, Teva.
 • Mifegyne (mifepriston) tabl, Nordic Drugs.
 • Noxafil (posakonazol) enterotabl och oral susp och inf konc, Merck Sharp & Dohme.
 • Salipra (ipratropium + salbutamol) lösn för nebulisator, Orifarm Generics.

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.lsf@regionstockholm.se.

Erik Johansson
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Eklund
Upphandlare/Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling
Margareta Fält
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad