Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på alfakalcidol

Publicerat 2023-02-24

Uppdatering 2023-08-23:
Alfacalcidol Orifarm kapslar 0,5 µg, finns att tillgå.

Alfacalcidol Orifarm kapslar 0,25 µg, finns att tillgå.

 

Rocaltrol finns att tillgå.

 

Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller alfacalcidol med läkemedelsform kapsel när generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 30 september 2023.

För närvarande råder i Sverige bristsituation på alfakalcidol. Det gäller både Alfacalcidol Orifarm och Etalpha och gäller båda styrkorna; 0,25 µg samt 0,5 µg. Enligt Läkemedelsverkets lista över restanmälda läkemedel kan Alfacalcidol Orifarm vara tillbaka i början av april 2023, listan uppdateras dagligen.

Tillgängligt behandlingsalternativ innehållande alfakalcidol är
orala droppar Etalpha 2 µg/ml (lagerhålls på enstaka apotek). Denna beredningsform är dock av stor vikt för barn och personer som inte kan svälja kapslar och förskrivare uppmanas tänka på dessa patientgrupper och överväga nedanstående alternativ.

Övriga behandlingsalternativ

Licensläkemedel

Möjlighet finns att förskriva alfakalcidol som licensläkemedel via individuell licens. För förslag på licensalternativ, se nedan eller ta kontakt med apotek för information.

Kalcitriol (Rocaltrol)

Alfakalcidol metaboliseras i levern till kalcitriol. Kalcitriol finns också som eget läkemedel, Rocaltrol. Vid vissa indikationer kan kalcitriol vara ett tillfälligt terapialternativ till alfakalcidol. Den farmakologiska effekten per dosenhet förväntas vara större med kalcitriol.

Att börja med halva dygnsdosen kalcitriol (kan behöva avrundas uppåt då kapslar kalcitriol inte är delbara) jämfört mot alfakalcidoldosen har föreslagits vid terapibyte för både hypoparatyroidism och njursvikt med osteodystofi och sekundär hyperpartyroidism. Detta är skattat utifrån förväntad effekt i genomsnitt och den kan variera hos den enskilda individen.

Tätare mätningar av plasmakalcium rekommenderas efter ett byte, 1–2 gånger per vecka, och dosen kan behöva justeras.

För patient inom primärvården som behandlas med alfakalcidol rekommenderas kontakt med endokrin- eller njurkonsult beroende på indikation.

European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of chronic hypoparathyroidism in adults, EJE 2015.

Licensläkemedel


Preparatets namn: Alfacalcidol Aurobindo 0,25 mikrogram
Läkemedelsform: 30 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Aurobindo Pharma B.V., Nederländerna

Läkemedelsstyrka: 0,25 mikrogram
Varunummer: 845722
Ledtid: cirka 2 veckor
Pris: 250 kr


Preparatets namn: Etalpha 0,25 mikrogram
Läkemedelsform: 30 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Nederländerna

Läkemedelsstyrka: 0,25 mikrogram
Varunummer: Skapas när godkänd licens finns
Ledtid: cirka 20 dagar
Pris: 240 kr


Preparatets namn: Etalpha 0,5 mikrogram
Läkemedelsform: 30 stycken kapslar
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Nederländerna

Läkemedelsstyrka: 0,25 mikrogram
Varunummer: Skapas när godkänd licens finns
Ledtid: cirka 20 dagar
Pris: 390 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad