Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ampicillin

Publicerat 2023-03-01

Uppdatering 2023-06-20: Doktacillin 1 gram finns att tillgå.

Doktacillin (ampicillin) i förpackningar om 2 gram kommer inte finnas att tillgå fram till början av i maj 2023. Förpackningar med Doktacillin 1 g kommer att finnas tillgängliga i begränsad mängd under perioden.

Som ersättning för Doktacillin 2 g rekommenderas nedanstående licensalternativ:

Licensläkemedel

1 gram

Preparatets namn: Ampicillin
Läkemedelsform: pulver till injektions-/infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Auromedics Pharma LLC, USA

Läkemedelsstyrka: 1 gram, 10 stycken
Varunummer: 845954
Ledtid: 1 vecka. Pris: 550 kr

Varunummer: 779997

Ledtid: 1 - 1,5 vecka. Pris: 599 kr


Preparatets namn: Ampicillin-ratioharm
Läkemedelsform: pulver till injektions-/infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 1 gram, 10 stycken
Varunummer: 845852
Ledtid: 10 dagar från första order, begränsad tillgång.
Pris: 580 kr


2 gram

Preparatets namn: Ampicillin
Läkemedelsform: pulver till injektions-/infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Auromedics Pharma LLC, USA

Läkemedelsstyrka: 2 gram, 10 stycken
Varunummer: 845955
Ledtid: 1 vecka. Pris: 720 kr

Varunummer: 780034

Ledtid: 1 - 1,5 vecka. Pris: 759 kr

 

Preparatets namn: Ampicillin-ratioharm
Läkemedelsform: pulver till injektions-/infusionsvätska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH, Tyskland

Läkemedelsstyrka: 2 gram, 10 stycken
Varunummer: 845850
Ledtid: 10 dagar från första order, begränsad tillgång.
Pris: 860 kr

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Injektionsflaskor.

Senast ändrad